Inspektor ochrony danych

W spółce Viva Derm powołany został Inspektor Ochrony Danych. Funkcję tę pełni Pani Katarzyna Pisarzewska z którą bezpośrednio można skontaktować się pisząc na adres e-mail: iod@vivaderm.pl.