Magazyn Forbes, październik 2023, Naturalność i afirmacja życia