Magazyn: Uroda i Medycyna w Praktyce, wrzesień 2023, Nie czas na emeryturę